Laddar artikel...
Label
Label Label

Detaljerad information personuppgiftsbehandling

Hur vår lagliga rätt att samla in dina uppgifter ser ut
För att vi som företag ska kunna behandla och samla in dina personuppgifter måste vi helt enkelt följa lagen – vissa grundläggande kriterier måste uppfyllas och en laglig grund måste finnas angiven för varje behandling.
De lagliga grunder som vi baserar personuppgiftsbehandlingen på:
1. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse
2. Behandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal med kunden eller kunden har begärt att viss behandling utförs innan nämnda avtal ingås
3. Företaget (eller tredje part) har berättigade intressen av att behandla uppgifterna som väger tyngre än kundens intresse av skydd för sina personuppgifter(intresseavvägning)
Ändamål med personuppgiftsbehandling
1. För att kunna hantera kundens beställning/köp på natlivs.se
Kategorier av personuppgifter som behandlas:
- Namn
- Kontaktuppgifter (ex. adress, e-post, telefonnummer)
- Betalinformation (betalningssätt)
- Kundnummer
- Betalning och orderhistorik
- Kreditupplysningar från kreditupplysningsföretag samt adressupplysningar från externa källor (Svea Ekonomi)
- Orderinformation, ex. vilka varor som kunden har beställt eller om varorna ska levereras till annan adress.
Ändamål med personuppgiftbehandling
- Leverera beställda/köpa varor (inklusive avisering om leverans eller kontakter i samband med försenad leverans)
- Identifiera kunden och kontrollera kundens ålder
- Hantera kundens betalning (inklusive för att analysera vilka betallösningar som ska erbjudas kunden vilket innefattar kontroll mot kundens betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag)
- Erbjuda olika betallösningar, inklusive analysera för att veta vilka betallösningar som ska erbjudas kunden vilket innefattar kontroll mot kundens betalningshistorik och inhämtning av kreditupplysningar från kreditupplysningsbolag
- Kontroll av kundens adress mot externa källor, ex. Svea Ekonomi eller liknande
Laglig grund för personuppgiftsbehandling:
- Köpeavtal med kunden. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla allmänna villkor.
Lagringstid
- Uppgifter sparas så länge avtalet är aktivt. Efter uppsägning av avtal lagras uppgifterna i 1 månad eller så länge som eventuell lagstiftning kräver. Om ditt medlemskap varit inaktivt och senaste registrerade köp/order ägde rum för mer än 24 månader sedan, kommer ditt medlemskap avslutas. Dina uppgifter lagras ytterligare 1 månad för att därefter helt raderas.
2. För att kunna hantera och administrera kundens användarkonto
Kategorier av personuppgifter som behandlas:
- Namn
- Kontaktuppgifter (ex. adress, e-post, telefonnummer)
- Användarnamn och lösenord
- Orderhistorik
- Betalning och orderhistorik
- Adressuppgifter från externa källor, ex. Svea Ekonomi, partner för betallösningar eller liknande
Ändamål med personuppgiftbehandling
- Ge behörighet att logga in
- Upprätthålla korrekta och uppdaterade uppgifter
- Göra det möjligt för kunden att följa sin orderhistorik
- Hantera kundens val av inställningar och uppgifter om betalningshistorik och betalsätt (kundval)
- För att underlätta för kunden att spara varukorg, spara inköpslistor eller liknande åtgärder som förenklar för kunden.
Laglig grund för personuppgiftsbehandling
- Behandlingen är nödvändig för att uppfylla allmänna villkor.
Lagringstid
- Uppgifter sparas så länge avtalet är aktivt. Efter uppsägning av avtal lagras uppgifterna i 1 månad eller så länge som eventuell lagstiftning kräver. Om ditt medlemskap varit inaktivt och senaste registrerade köp/order ägde rum för mer än 24 månader sedan, kommer ditt medlemskap avslutas. Dina uppgifter lagras ytterligare 1 månad för att därefter helt raderas.
3. För att kunna lämna förmåner och erbjudanden till medlemmen enligt allmänna villkoren.
Kategorier av personuppgifter som behandlas:
- Namn
- Användarnamn
- Kundnummer
- Kontaktuppgifter
- Bostadsort
- Köp- och orderhistorik
- Användargenererad information
- Angivna kundval avseende produkter och tjänster
- Tekniska uppgifter om dator, mobiltelefon och andra enheter som medlemmen använder och dess inställningar, ex. språkinställning
- Demografi, köpkraft, kundsegment, hushållsuppgifter
Ändamål med personuppgiftbehandling
- Erbjuda kunden förmåner såsom rabatter, generella och personliga erbjudanden, inbjudningar till event eller gåvor eller annan direktmarknadsföring.
- Genomföra analyser av de uppgifter som företaget samlar in för samma syfte, ex. hur kunden använder företagets webbsidor och andra digitala kanaler, köp- och orderhistorik, ålder, bostadsort, angivna preferenser (ex. om produkter, tjänster, branscher), civilstånd, och andra inställningar i företagets digitala tjänster samt kundens rörelsemönster i butik och liknande positioneringsdata och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar. Baserat på analysen kan kunden sorteras in i en kundgrupp (kundsegment). Olika kunder kan därför få olika erbjudanden och rabatter beroende på grupp. För att kunna lämna personliga erbjudanden och kommunikation genomförs analysen på individnivå.
Laglig grund för personuppgiftsbehandling
- Köpeavtal med kunden. Behandlingen är nödvändig för att uppfylla allmänna villkor.
- Berättigat intresse avseende kundanalys. Behandlingen är nödvändig för att kunna erbjuda kunden en förbättrad köpupplevelse och för att öka kundinsikten.
Lagringstid
- Uppgifter sparas så länge avtalet är aktivt. Efter uppsägning av avtal lagras uppgifterna i 1 månad eller så länge som eventuell lagstiftning kräver. Om ditt medlemskap varit inaktivt och senaste registrerade köp/order ägde rum för mer än 24 månader sedan, kommer ditt medlemskap avslutas. Dina uppgifter lagras ytterligare 1 månad för att därefter helt raderas.
4. För att kunna ge medlemmen en personligt anpassad upplevelse av företagets tjänster enligt allmänna villkoren.
Kategorier av personuppgifter som behandlas:
- Namn
- Användarnamn
- Kundnummer
- Kontaktuppgifter
- Bostadsort
- Köp- och orderhistorik
- Användargenererad information
- Angivna kundval avseende produkter och tjänster
- Användargenererad information, ex. besöks- och klickhistorik, baserat på användning av företagets webbsidor och andra tjänster i digitala kanaler
- Angivna kundval avseende produkter och tjänster
Ändamål med personuppgiftbehandling
- Ge kunden ett personligt anpassat innehåll, ex. genom att visa relevanta produktrekommendationer, skicka artiklar baserat på kundens intressen, ge förslag på inköpslistor eller andra liknande åtgärder som innebär en förenkling för kunden.
- Förenkla kundens användning av företagets tjänster, ex. genom att spara inköpslistor eller valt betalsätt i syfte att underlätta framtida köp.
- Genomföra analyser av de uppgifter som företaget samlar in för samma syfte, ex. av hur kunden använder företagets webbsidor och andra digitala kanaler (ex. vilka sidor och delar av sidor kunden besökt och vilka sökningar kunden gjort), kundens köp- och orderhistorik, bostadsort, angivna preferenser och resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar.
Laglig grund för personuppgiftsbehandling
- Behandlingen är nödvändig för att uppfylla allmänna villkor.
Lagringstid
- Uppgifter sparas så länge avtalet är aktivt. Efter uppsägning av avtal lagras uppgifterna i 1 månad eller så länge som eventuell lagstiftning kräver. Om ditt medlemskap varit inaktivt och senaste registrerade köp/order ägde rum för mer än 24 månader sedan, kommer ditt medlemskap avslutas. Dina uppgifter lagras ytterligare 1 månad för att därefter helt raderas.
5. För att kunna marknadsföra produkter och tjänster
Kategorier av personuppgifter som behandlas:
- Namn
- Kontaktuppgifter (ex. adress, e-post, telefonnummer)
- Bostadsort
- Köp- och orderhistorik
- Användargenererad information, ex. besöks- och klickhistorik, baserat på användning av företagets webbsidor och andra tjänster i digitala kanaler
- Köp- och användargenererade data (ex. klick- och besökshistorik)
Ändamål med personuppgiftbehandling
- Visa relevanta produktrekommendationer, ge förslag på inköpslistor, påminna kunden om kvarglömda digitala varukorgar eller spara inköpslistor för att förenkla framtida köp eller liknande åtgärder som innebär förenkling för kunden
- Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners till befintliga kunder utanför ett lojalitetsprogram
- Utföra kampanjer eller skicka erbjudanden och inbjudningar till event till:
- Alla kunder
- Ett visst kundsegment
- En enskild kund
För att kunna förstå vilken typ av marknadsföring eller direktmarknadsföring som ska användas genomför företaget analyser om:
- Hur kunderna använder företagets webbsidor och andra digitala kanaler (ex. vilka sidor eller delar av sidor som kunderna besökt och vilka sökningar kunderna gjort)
- Kundernas köp- och orderhistorik
- Bostadsort
- Resultat från kundnöjdhets- eller marknadsundersökningar
Laglig grund för personuppgiftsbehandling
- Behandlingen är nödvändig för att uppfylla allmänna villkor.
Lagringstid
- Uppgifter sparas så länge avtalet är aktivt. Efter uppsägning av avtal lagras uppgifterna i 1 månad eller så länge som eventuell lagstiftning kräver. Om ditt medlemskap varit inaktivt och senaste registrerade köp/order ägde rum för mer än 24 månader sedan, kommer ditt medlemskap avslutas. Dina uppgifter lagras ytterligare 1 månad för att därefter helt raderas.
6. För att kunna hantera kundtjänstärenden
Kategorier av personuppgifter som behandlas:
- Namn
- Kontaktuppgifter (ex. adress, e-post, telefonnummer)
- Kundens korrespondens
- Köp- och orderhistorik
- Uppgift om köptidpunkt, köpställe, fel eller klagomålet på produkt
- Användaruppgifter för Mina Sidor ex. vid inloggningsproblem
- Tekniska uppgifter om kundens utrustning som är nödvändig för supportärenden
Ändamål med personuppgiftbehandling
- Kommunicera med kunden och besvara förfrågningar som kommer in till kundtjänst via telefon eller i digitala kanaler (inklusive sociala medier)
- Skicka direktmarknadsföring via e-post, sms, sociala medier eller andra liknande elektroniska kanaler för kommunikation samt via post, inklusive erbjudanden från samarbetspartners till befintliga kunder utanför ett lojalitetsprogram
- Säkerställa kundens identitet
- Utreda klagomål- och supportärenden (inklusive teknisk support)
Laglig grund för personuppgiftsbehandling
- Behandlingen är nödvändig för att uppfylla allmänna villkor.
Lagringstid
- Uppgifter sparas så länge kundförhållandet och/eller ärendehantering är aktuellt och därefter upp till 6 månader för att kunna hantera eventuella reklamationer eller förfrågningar kopplat till avslutat ärende. Publicerade personuppgifter i sociala medier bevaras som utgångs­punkt tillsvidare.
7. För att kunna fullgöra rättsliga förpliktelser (t ex avseende krav i bokföringslagen, produktansvar och produktsäkerhet och skydd av personuppgifter i IT-system)
Kategorier av personuppgifter som behandlas:
- Namn
- Kontaktuppgifter (ex. adress, e-post, telefonnummer)
- Kundens korrespondens
- Köp- och orderhistorik
Ändamål med personuppgiftbehandling
- Uppfylla rättsliga förpliktelser, enligt krav i lagar, domar eller myndighetsbeslut. Sådana krav kan t ex avse krav avseende produktansvar och produktsäkerhet såsom framtagande av kommunikation och information till allmänheten och kunder om produktlarm och produktåterkallelser, t ex vid en defekt eller hälsovådlig vara eller i den mån det krävs av bokföringslagen eller penningtvättslagen och kan hänföras till en enskild individ.
Laglig grund för personuppgiftsbehandling
- Rättslig förpliktelse, behandlingen är nödvändig för att tillmötesgå eventuella rättsliga förpliktelser eller krav.
Lagringstid
- Dina personuppgifter bevaras för den tid som är nödvändig i förhållande till respektive rättslig förpliktelse i syfte att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav, samt för den tid därefter som är nödvändig för att tillgodose företagets intressen som del i rättsligt anspråk.
8. För att kunna utvärdera, utveckla och förbättra företagets tjänster, produkter och system för alla kunder
Kategorier av personuppgifter som behandlas:
- Köp- och användargenererade data (ex. klick- och besökshistorik)
- Bostadsort
- Kunders korrespondens och feedback avseende företagets tjänster och produkter
- Tekniska data rörande enheter som kunden använder och inställningar, ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform
- Information om hur kunden interagerat med företaget, d.v.s hur kunden använt tjänsten, inloggningsmetod, var och hur länge olika sidor besökts, svarstider, nedladdningsfel, hur kund når och lämnar tjänsten m.m.
Ändamål med personuppgiftbehandling
- Göra tjänster mer användarvänliga, ex. ändra användargränssnittet för att förenkla informationsflödet eller för att lyfta fram funktioner som ofta används av kunder i ett företags digitala kanaler
- Ta fram underlag i syfte att förbättra varu- och logistikflöden, ex. genom att kunna prognostisera inköp, lager och leveranser
- Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra företagets sortiment
- Ta fram underlag i syfte att utveckla och förbättra företagets resurseffektivitet ur ett miljö- och hållbarhetsperspektiv, ex. genom att effektivisera inköp och planering av leveranser
- Ge kunderna en möjlighet att påverka det sortiment som ett företag tillhandahåller
- Ta fram underlag i syfte att förbättra IT-system i syfte att höja säkerheten för företaget och för besökarna/kunderna generellt
Laglig grund för personuppgiftsbehandling
- Berättigat intresse (intresseavvägning), behandlingen är nödvändig för att kunna utveckla, utvärdera och förbättra företagets tjänster och system.
Lagringstid
- Uppgifter bevaras under kundförhållandet eller upp till 26 månader för att kunna följa trender och kundbeteenden utifrån statistiska och användargenererade data.
9. För att kunna förhindra missbruk av en tjänst eller för att förhindra, förebygga och utreda brott mot företaget
Kategorier av personuppgifter som behandlas:
- Köp- och användargenererade data (ex. klick- och besökshistorik)
- Data rörande enheter som kunden använder och inställningar, ex. språkinställning, IP-adress, webbläsarinställningar, tidzon, operativsystem, skärmupplösning och plattform
- Analyser om hur kunden använder företagets digitala tjänster
Ändamål med personuppgiftbehandling
- Utreda eller förhindra bedrägerier eller andra lagöverträdelser.
- Förhindra skräppostutskick, phishing, trakasserier, försök till olovlig inloggning på användarkonton eller andra åtgärder som är förbjudna enligt ett företags användarvillkor.
- Skydda och förbättra företagets IT-miljö mot angrepp och intrång
Laglig grund för personuppgiftsbehandling
- Fullgöra rättslig förpliktelse vid myndighetsutövande om hantering av brottsuppgift och för att kunna tillgodose eventuella överklaganden och kompletterande bevisunderlag under tills den tid en dom vunnit laga kraft
- Berättigat intresse (intresseavvägning), behandlingen är nödvändig för att tillgodose företagets berättigade intresse att utreda och förhindra bedrägerier.
Lagringstid
- Dina personuppgifter bevaras under den tid som är nödvändig för detta syfte, samt för den tid därefter som är nödvändig för att tillgodose vårt berättigade intresse av att hantera och bemöta rättsliga krav
- Eventuell behandling av uppgifter som del av myndighetsutövning i samband med lagöverträdelser/brott sker endast om behandlingen är nödvändig för att rättsliga anspråk ska kunna fastställas, göras gällande eller försvaras i ett enskilt fall eller avser enstaka uppgifter och är nödvändig för att anmäla misstanke om brott till rättsutövande myndighet.
Matboden Ektorp (556712-8508)
Ektorpsvägen 4
131 47 Nacka